لیست قیمت سه پر آهنی

1026

12

سپری  نورد سجاد

ردیف
سایز
طول شاخه
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
4
6 متر
کيلوگرم
16,605
0
1400/08/10 19:28:32
2
5
6 متر
کيلوگرم
16,605
0
1400/08/10 19:28:32
3
6
6 متر
کيلوگرم
16,785
0
1400/08/10 19:28:32

1026

12

سپری  نورد سجاد

ردیف :   1
1400/08/10 19:28:32
قیمت(تومان) :   16,605
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 4 طول شاخه 6 متر واحد کيلوگرم

1026

154

12

ردیف :   2
1400/08/10 19:28:32
قیمت(تومان) :   16,605
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 5 طول شاخه 6 متر واحد کيلوگرم

1026

155

12

ردیف :   3
1400/08/10 19:28:32
قیمت(تومان) :   16,785
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 6 طول شاخه 6 متر واحد کيلوگرم

1026

156

12

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)